MENU
ES / CAT

 

 

 

Preguntes a
l'arquitecte de la casa.

 

Vols saber més sobre l'arquitecte de la casa? Aquestes són les preguntes més freqüents i les seves respostes. Si no trobes el que cerques, contacta'ns.

 

Preguntes freqüents

Quins beneficis suposa comptar amb un arquitecte de la casa?

En primer lloc, la tranquil·litat de saber que existeix un professional especialitzat que es dedica a mantenir i cuidar el bon estat del teu edifici i del teu habitatge.
D'aquesta manera, s'evitaran deficiències i desperfectes, i en cas de presentar-se es podran detectar a temps, la qual cosa és essencial per poder-les esmenar de manera ràpida i amb un cost reduït.
Mantenir l'edifici en perfecte estat de forma permanent prolongarà la seva vida útil i, a més, incrementarà el valor de mercat dels habitatges.

Em sortirà més car tenir un arquitecte de la casa que no tenir-lo?

Al contrari. Un arquitecte de la casa és garantia per evitar les vesses per falta de manteniment de l'edifici, o les despeses generades per obres innecessàries o mal plantejades.
La tarifa professional de l'arquitecte de la casa suposarà una moderada quantitat per habitatge a l'any. Aquest cost és una inversió que s'estalviarà amb total seguretat, perquè les obres més cares són aquelles que es realitzen dues vegades.

Són cars els honoraris d'un arquitecte de la casa?

No. Suposaran una quota al mes, que podrà, si escau, ser assumida pel fons de reserva obligatori que la Llei determini per a obres. A més ja existeixen companyies que rebaixen l'assegurança de la finca que compti amb un arquitecte de la casa.

Podrà assistir l'arquitecte de la casa a les Juntes de la Comunitat per a assessorar-nos?

Naturalment. En les condicions que estableixi el contracte subscrit, sempre que es tractin temes relatius a la conservació de l'edifici.

Ja tenim un administrador de finca, què aporta tenir un arquitecte de la casa?

Les dues activitats són diferents i es complementen.
La creixent complexitat dels canvis normatius, controls, informes tècnics i diferents ajudes i subvencions que s'exigeixen i ofereixen les administracions públiques per als edificis, fa necessària la participació d'un especialista en manteniment i conservació de l'edifici.
L'arquitecte de la casa aportarà una visió de conjunt, i qualsevol deficiència que es presenti es podrà corregir a temps, reduint tant els potencials danys materials com el cost de la seva eventual reparació. L’IEE serà un tràmit i no una preocupació.

Quines tasques desenvolupa un arquitecte de la casa?

L'arquitecte de la casa s'encarregarà de fer complir el Pla de Manteniment de l'edifici. Gràcies a la seva visió global, podrà planificar i coordinar totes les accions:
1 preparació de la documentació necessària
2 control des d'un començament de tot el procés d'obra
3 realització dels amidaments de base
4 definició de les millors solucions tècniques
5 comparativa d'ofertes
6 supervisió de l'execució
D'aquesta forma s'assegura una solució duradora al problema i s'aconsegueix estalviar costos.
L'arquitecte de la casa defensarà els interessos de la Comunitat de Propietaris, vetllant perquè les obres s'executin de la manera acordada al contracte, certificant-les i obtenint la seva corresponent garantia, permetent a més construir un històric d'obres de la finca, evitant que es realitzin operacions innecessàries o errònies que amb el temps hagin de refer-se, multiplicant en moltes ocasions els costos.


 
 

   

Amb la col·laboració de:

hna
asemas

Propietat intel·lectual: