MENU
ES / CAT

 

 

 

arquitecto
 
 
 

 

 

 

Els edificis no
es conserven sols.

 

Conservar el teu edifici millora la teva qualitat de vida. Perquè hi transcorre la teva vida i la dels teus, t'acull i t'acompanya amb el pas del temps. Però, quan aquest l'afecta, qui es recorda de cuidar-lo?


La persona més qualificada per a això és un arquitecte especialitzat en la conservació i el manteniment d'edificis: l'arquitecte de la casa. Un professional encarregat de mantenir-los a punt perquè siguin segurs, augmenti el seu valor i, en definitiva, millorin la qualitat de vida de tots els veïns.


L'arquitecte de la casa, amb la seva visió global, converteix la conservació en una oportunitat de millora, traient-ne tot el seu potencial. De forma propera i amb solucions a mida, de rendibilitat assegurada. Coordinant les diferents tasques de manteniment. Per estalviar maldecaps i cuidar un dels teus béns més preuats: la teva casa. 

Funcions de
l’arquitecte de la casa.

 

L'arquitecte de la casa funciona: perquè s'ocupa d'un munt de funcions molt importants per al teu edifici.

 

1

Estalvia vesses innecessàries a la comunitat, perquè s’ocupa de forma continuada de la conservació i per tant pot anticipar-se als problemes.

2

Fa que la revisió de la IEE sigui més senzilla perquè coneix l'edifici, disposa dels documents tècnics i s'encarrega de gestionar tot el procés.

3

Manté el valor de la teva casa a través dels anys. Aportant seguretat i evitant riscos.

4

Coordina i supervisa la feina dels diferents professionals perquè es facin correctament.

5

Dissenya un pla de conservació amb solucions específiques per al teu edifici que es tradueix en un estalvi important de diners.

6

Millora la qualitat de vida de la teva comunitat perquè la seva visió global, experta i a llarg termini pot convertir la conservació en oportunitats per millorar espais i instal•lacions i adaptar-se a les necessitats dels veïns. 

Avantatges de
l'arquitecte de la casa.

 

L'arquitecte de la casa és tot avantatges per a l'edifici i els seus veïns.
Aquests són els principals:

 

1

Un edifici sense problemes, perfecte tot l'any, amb petits ajustos que costen molt poc.

2

Estalvi de temps i complicacions. Per al president de la comunitat, per a l'administrador i per als veïns, que compten amb un expert al seu costat.

3

Tranquil·litat i confiança, en obtenir respostes per part d'un professional que vetlla pels interessos de tots, a qui a més pots demanar consell sobre el teu habitatge.

4

Millora de l'habitabilitat individual i col•lectiva, adaptant-se a les necessitats i l'evolució dels diferents veïns.

5

Cura dels elements estètics i selecció de materials, tan importants per mantenir l'atractiu i el valor dels edificis.

6

Eficàcia i garantia, perquè en cas de ser necessària qualsevol intervenció, l'arquitecte de la casa controla tot el procés de l'obra. Garantint la solució òptima en cada cas i el compliment de la normativa.

7

L'arquitecte de la casa tindrà sempre present, en cada actuació, la millor solució per a l'edifici en el seu context, contribuint, en definitiva, a fer una ciutat millor i més habitable per a tots.
 

Necessitats
d'un bon edifici.

 

Un edifici ben conservat ha de ser…

 

1

Saludable.
Ha de facilitar condicions d'humitat, temperatura i ventilació correctes, adaptades als usuaris i al lloc on es troba.
L'arquitecte de la casa coneix el teu edifici i el teu barri, t'ajudarà a entendre com funciona i a obtenir tot el seu potencial.

2

Confortable.
Ha de ser útil i còmode. Ha d'acompanyar els seus veïns en les seves activitats del dia a dia i ser acollidor i amable.
L'arquitecte de la casa t'ajudarà a cuidar i mantenir en ordre el teu edifici.

3

Sostenible.
Ha d'estar en les millors condicions durant tota la seva vida, avui i en un futur, amb actuacions eficaces i econòmiques.
L'arquitecte de la casa t'ajudarà a pensar en el mitjà i llarg termini, evitant que decisions precipitades comprometin el futur de l’edifici.

4

Actualizat.
Ha d'estar al dia: els edificis no es mantenen sols. Com el teu cotxe, el teu edifici necessita ser revisat cada cert temps, perquè continuï estant en forma i compleixi la seva funció.
L'arquitecte de la casa coneix en profunditat el teu edifici i sap quins elements cal revisar i amb quina freqüència. Les ITES deixaran de ser una preocupació.

5

Segur.
Ha de vetllar per la seguretat de tots els veïns. Qualsevol obra, en habitatges o en zones comunes, ha de complir totes les garanties.
L'arquitecte de la casa està al corrent de les reformes. Revisa els plànols abans que comenci l'obra i evita que es modifiqui l'estructura o altres elements que poden perjudicar la resta de veïns. 

Preguntes a
l'arquitecte de la casa.

 

Vols saber més sobre l'arquitecte de la casa? Aquestes són les preguntes més freqüents i les seves respostes. Si no trobes el que cerques, contacta'ns.

 

Preguntes freqüents

Quins beneficis suposa comptar amb un arquitecte de la casa?

En primer lloc, la tranquil·litat de saber que existeix un professional especialitzat que es dedica a mantenir i cuidar el bon estat del teu edifici i del teu habitatge.
D'aquesta manera, s'evitaran deficiències i desperfectes, i en cas de presentar-se es podran detectar a temps, la qual cosa és essencial per poder-les esmenar de manera ràpida i amb un cost reduït.
Mantenir l'edifici en perfecte estat de forma permanent prolongarà la seva vida útil i, a més, incrementarà el valor de mercat dels habitatges.

Em sortirà més car tenir un arquitecte de la casa que no tenir-lo?

Al contrari. Un arquitecte de la casa és garantia per evitar les vesses per falta de manteniment de l'edifici, o les despeses generades per obres innecessàries o mal plantejades.
La tarifa professional de l'arquitecte de la casa suposarà una moderada quantitat per habitatge a l'any. Aquest cost és una inversió que s'estalviarà amb total seguretat, perquè les obres més cares són aquelles que es realitzen dues vegades.

Són cars els honoraris d'un arquitecte de la casa?

No. Suposaran una quota al mes, que podrà, si escau, ser assumida pel fons de reserva obligatori que la Llei determini per a obres. A més ja existeixen companyies que rebaixen l'assegurança de la finca que compti amb un arquitecte de la casa.

Podrà assistir l'arquitecte de la casa a les Juntes de la Comunitat per a assessorar-nos?

Naturalment. En les condicions que estableixi el contracte subscrit, sempre que es tractin temes relatius a la conservació de l'edifici.

Ja tenim un administrador de finca, què aporta tenir un arquitecte de la casa?

Les dues activitats són diferents i es complementen.
La creixent complexitat dels canvis normatius, controls, informes tècnics i diferents ajudes i subvencions que s'exigeixen i ofereixen les administracions públiques per als edificis, fa necessària la participació d'un especialista en manteniment i conservació de l'edifici.
L'arquitecte de la casa aportarà una visió de conjunt, i qualsevol deficiència que es presenti es podrà corregir a temps, reduint tant els potencials danys materials com el cost de la seva eventual reparació. L’IEE serà un tràmit i no una preocupació.

Quines tasques desenvolupa un arquitecte de la casa?

L'arquitecte de la casa s'encarregarà de fer complir el Pla de Manteniment de l'edifici. Gràcies a la seva visió global, podrà planificar i coordinar totes les accions:
1 preparació de la documentació necessària
2 control des d'un començament de tot el procés d'obra
3 realització dels amidaments de base
4 definició de les millors solucions tècniques
5 comparativa d'ofertes
6 supervisió de l'execució
D'aquesta forma s'assegura una solució duradora al problema i s'aconsegueix estalviar costos.
L'arquitecte de la casa defensarà els interessos de la Comunitat de Propietaris, vetllant perquè les obres s'executin de la manera acordada al contracte, certificant-les i obtenint la seva corresponent garantia, permetent a més construir un històric d'obres de la finca, evitant que es realitzin operacions innecessàries o errònies que amb el temps hagin de refer-se, multiplicant en moltes ocasions els costos.


  

Troba el teu arquitecte de la casa.

 

Hi ha molts arquitectes entre els quals triar el teu arquitecte de la casa. Segurament en tens un molt a prop. El Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears t'ajuda a contactar amb ells.Contacta amb ells aquí.
 

   

Amb la col·laboració de:

hna
asemas

Propietat intel·lectual: