MENU
ES / CAT

 

 

 

Necessitats
d'un bon edifici.

 

Un edifici ben conservat ha de ser…

 

1

Saludable.
Ha de facilitar condicions d'humitat, temperatura i ventilació correctes, adaptades als usuaris i al lloc on es troba.
L'arquitecte de la casa coneix el teu edifici i el teu barri, t'ajudarà a entendre com funciona i a obtenir tot el seu potencial.

2

Confortable.
Ha de ser útil i còmode. Ha d'acompanyar els seus veïns en les seves activitats del dia a dia i ser acollidor i amable.
L'arquitecte de la casa t'ajudarà a cuidar i mantenir en ordre el teu edifici.

3

Sostenible.
Ha d'estar en les millors condicions durant tota la seva vida, avui i en un futur, amb actuacions eficaces i econòmiques.
L'arquitecte de la casa t'ajudarà a pensar en el mitjà i llarg termini, evitant que decisions precipitades comprometin el futur de l’edifici.

4

Actualizat.
Ha d'estar al dia: els edificis no es mantenen sols. Com el teu cotxe, el teu edifici necessita ser revisat cada cert temps, perquè continuï estant en forma i compleixi la seva funció.
L'arquitecte de la casa coneix en profunditat el teu edifici i sap quins elements cal revisar i amb quina freqüència. Les ITES deixaran de ser una preocupació.

5

Segur.
Ha de vetllar per la seguretat de tots els veïns. Qualsevol obra, en habitatges o en zones comunes, ha de complir totes les garanties.
L'arquitecte de la casa està al corrent de les reformes. Revisa els plànols abans que comenci l'obra i evita que es modifiqui l'estructura o altres elements que poden perjudicar la resta de veïns.
 

   

Amb la col·laboració de:

hna
asemas

Propietat intel·lectual: